Wyszukiwanie

Szukaj...

Przekaż darowiznę

Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich i darowizn. Przekaż darowiznę na cele statutowe.

Odwiedź Szymonka i Dawidka

Sanepidy oddadzą grzywny - nowe orzeczenie NSA

19.08.2013. 

W kwestii orzeczenia NSA z 1 sierpnia 2013 r. dotyczącego uznania skargi rodziców na sanepid, który nałożył na nich grzywnę przymuszającą do szczepień krążą sprzeczne informacje.

Orzeczenie NSA nr II OSK 745/12 – fakty:
- grzywny może nakładać tylko wojewoda (błędna właściwość organu egzekucyjnego)
- sprawa została cofnięta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp 
- pełna treść orzeczenia będzie znana ok. września
- sanepidy w całej Polsce będą zmuszone umorzyć i oddać grzywny

Sanepid nie jest uprawnionym organem do nakładania grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szczepienia ochronnego. W myśl przepisów Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji organem właściwym jest wojewoda a nie inspektor sanitarny. Oto dwa prawomocne wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który już wcześniej poruszył tę kwestię i uznał skargę rodziców - Sygn. Akt II SA/Po 96/13  oraz IV SA/Po 214/13. 

Wyrok NSA z 1 sierpnia 2013 r. jest już dostępny w bazie, ale jeszcze bez pełnej treści uzasadnienia.