Wyszukiwanie

Szukaj...

Przekaż darowiznę

Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich i darowizn. Przekaż darowiznę na cele statutowe.

Odwiedź Szymonka i Dawidka

GIS: Przymus nie jest najlepszą drogą promocji szczepień

8 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca III Ogólnopolski Dzień Szczepień. W odpowiedzi na niepokoje rodziców związane z bezpieczeństwem i skutecznością szczepień nazywanych często "ruchem antyszczepionkowym",  przeprowadzono akcję informacyjną przekonując, że szczepienia to obecnie jedyny skuteczny, opłacalny i bezpieczny sposób zapobiegania chorobom zakaźnym.

Skąd bierze się utrata zaufania do obecnego systemu szczepień opisaliśmy w petycji do Ministerstwa Zdrowia dotyczącej poszanowania wolności i praw rodziców rezygnujących ze szczepienia swoich dzieci oraz w sprawie skuteczniejszej ochrony dzieci przez niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. (treść petycji)

Skierowaliśmy również list otwarty do Głównego Inspektora Sanitarnego z apelem o podjęcie działań, które spowodują zaprzestanie egzekwowania szczepień na drodze kar administracyjnych. 

Na stronie GIS czytamy:

"(...)Odnosząc sie do kwestii stosowania przymusu administracyjnego wobec rodziców uchylających się od obowiązku szczepień, poinformował, że w końcu grudnia do Sejmu trafi nowelizacja ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi i będzie to dobra okazja do poważnej dyskusji na ten temat. 

- Szczepienia powinny być powszechne, powinny być również „obowiązkowe” w znaczeniu obowiązków obywatelskich czy rodzicielskich, natomiast stosowanie środków egzekucji administracyjnej nie jest najlepszą drogą promocji szczepień – powiedział dr Przemysław Biliński, Główny Inspektor Sanitarny.(...)"

Więcej na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Rzecznik GIS: Przymusowa profilaktyka jest anachronizmem prawnym

"(...)Rzecznik GIS Jan Bondar powiedział, że nowelizacja ustawy o chorobach zakaźnych u ludzi, która niedługo trafi do Sejmu, nie zawiera zapisów dotyczących zniesienia kar za nieszczepienie dzieci, ale część posłów zastanawia się nad takim rozwiązaniem. - Będziemy zachęcać posłów do dyskusji na ten temat i w przypadku złożenia takiej poprawki poprzemy ją - dodał Bondar. - Szczepienia powinny być powszechne, powinny być również "obowiązkowe" w znaczeniu obowiązków obywatelskich czy rodzicielskich, natomiast stosowanie środków egzekucji administracyjnej nie jest najlepszą drogą. Przymus administracyjny można stosować w sytuacji powszechnego zagrożenia, np. epidemii, natomiast przymusowa profilaktyka jest anachronizmem prawnym - podkreślił rzecznik GIS. 

Obecnie ustawa mówi o "obowiązkowych" szczepieniach, ale nie zawiera żadnych sankcji za nieszczepienie dzieci. Te można znaleźć jedynie w Kodeksie wykroczeń.(...)"

08.12.2011.

Więcej: Rynek Zdrowia

Ciemna strona szczepień

"Czym tak naprawdę są szczepienia? Budowaniem odporności dziecka czy zmasowanym atakiem na jego układ odpornościowy? – pytają rodzice. 
Ewa Urbańska z Rybnika (imię i nazwisko zmienione) regularnie szła szczepić dwóch swoich starszych synów. Jeden ma dziewięć, drugi cztery lata. Najmłodszej córki na razie nie chce szczepić. – Mam zamiar jak najdłużej odroczyć szczepienia, a być może ich zaniechać – mówi. Zna jeszcze jedną matkę, która też przestała chodzić z pociechami na szczepienia. Póki co odbiera telefony ponaglające z przychodni... – Jest wiele powodów mojego postępowania. Dorosły może odmówić szczepień, kiedy źle się czuje, szczepionka na niego źle działa. Niestety, noworodek, który ma dwie godziny, nie może zrezygnować, od razu otrzymuje euvax z tiomersalem, związkiem rtęci, i bcg na gruźlicę, która daje najwięcej powikłań i nie jest skuteczna – dodaje pani Ewa. 
Związana jest ze służbą zdrowia, stąd zna nieoficjalne zdanie lekarzy na temat niektórych szczepionek. (…)

Obecnie jest członkiem stowarzyszenia STOP NOP. Podpisała petycję, która ma zwrócić uwagę na powikłania poszczepienne. – Medycyna wycofuje się z pewnych rzeczy, to znowu promuje inne. Myślę, że dawno zabrnęła w błędne koło leczenia powikłań. Tymczasem jako matka najlepiej znam swoje dzieci. Sama chciałabym zatroszczyć się o ich zdrowie, co mi ponoć gwarantuje konstytucja – dodaje Ewa Urbańska. "

Pełna treść artykułu w  Tygodniku Regionalnym "Nowiny"

10-11-2011

GIS ogłosił nowy kalendarz szczepień na 2012 r.

"Rozszerzenie bezpłatnych - obowiązkowych - szczepień przeciwko pneumokokom, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i ospie wietrznej - to najważniejsze zmiany w kalendarzu szczepień na 2012 r., o których poinformował Główny Inspektorat Sanitarny.

Nie są to zmiany rewolucyjne, ale kalendarz szczepień ewoluuje w pozytywnym kierunku - ocenił dr Paweł Grzesiowski, dyrektor Instytutu Profilaktyki Zakażeń w Warszawie, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii." 

Więcej : polskalokalna.pl

Kalendarz szczepień na 2012 r.: www.mz.gov.pl

O kosztach zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych

Projekt rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów zgłoszeń niepożądanego odczynu poszczepiennego został przekazany do konsultacji społecznych. Termin zgłaszania uwag mija 2 grudnia 2011 r.

Zwrot kosztów zgłoszenia ma następować na wniosek lekarza lub felczera w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który będzie je refundować. W uzasadnieniu rozporządzenia podaje się możliwość weryfikowania wniosków o zwrot kosztów przez te instytucje w związku z tym, że prowadzą one również rejestry zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w, z dniem 1 stycznia 2010 r. uległa zmianie podległość organizacyjna i sposób finansowania działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Teraz jest ona pokrywana z budżetu państwa pozostającego do dyspozycji wojewodów.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=0&mt=&my=131&ma=018781