Wyszukiwanie

Szukaj...

Przekaż darowiznę

Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich i darowizn. Przekaż darowiznę na cele statutowe.

Odwiedź Szymonka i Dawidka

UNICEF ujawnia koszty zakupu szczepionek

Po raz pierwszy organizacja UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci) ujawniła, ile płaci koncernom farmaceutycznym za 16 różnych szczepionek dla dzieci. Nie wszystkie firmy zgodziły się na upublicznienie tych informacji (m.in. Novartis AG i Merck oraz Japan BCG Loboratory).

Więcej na stronie serwisu Rynek Zdrowia oraz w Gazecie Wyborczej.

Zysk wkracza do ochrony zdrowia

1. Informacja o tym ,że we wtorek 10 maja Prezydent Komorowski podpisał ustawę o działalności leczniczej, zaledwie przemknęła przez media w Polsce. A przecież ustawa ta wejdzie w życie 1 lipca tego roku i w zasadniczy sposób zmieni funkcjonowanie ochrony zdrowia w naszym kraju, z czego większość Polaków w ogóle nie zdaje sobie sprawy.

Ustawa ta wymusza na organach założycielskich Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (głównie samorządach) ich przekształcenie w spółki prawa handlowego. Te które tego nie zrobią będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu 3 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego (czyli najdalej w połowie następnego roku po zakończeniu roku gospodarczego).

Czytaj więcej: Zbigniew Kuzmiuk - Salon24

Konto Stowarzyszenia

Konto Stowarzyszenia:

W dniu dzisiejszym (12 maja 2011 r.) została podpisana umowa z Alior Bank, Oddział w Poznaniu, o prowadzenie rachunku bankowego dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”. Numer rachunku bankowego został udostępniony w artykule Dane Stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy do finansowego wspierania naszej inicjatywy. W tytule przelewu wykonanego na rzecz Stowarzyszenia należy wpisać „Darowizna”.

Odpis darowizn od podatku:

Aktualnie, osoby prywatne, które przekazały darowiznę, mogą maksymalnie odliczyć od podstawy opodatkowania 6% uzyskanego dochodu, bez względu na wysokość darowizny. Osoby prawne (np. firmy, instytucje), które przekazały darowiznę, mogą od dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania, odliczyć kwotę nieprzekraczającą 10% dochodu w danym roku podatkowym.