Wyszukiwanie

Szukaj...

Przekaż darowiznę

Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich i darowizn. Przekaż darowiznę na cele statutowe.

Odwiedź Szymonka i Dawidka

Podpisz nową petycję STOP NOP i IOZN

Prosimy o składanie podpisów pod wspólną petycją Instytutu Ochrony Zdrowia Naturalnego i OSWoS STOP NOP na stronie http://petycje.iozn.pl/szczepienia/

Petycja skierowana do Premiera Polskiego Rządu oraz Ministra Zdrowia 

Wolność wyboru szczepień! 

Żądamy prawdy o zagrożeniach i rzeczywistych korzyściach ze stosowania adiuwantów i innych dodatkowych substancji w szczepionkach!

Panie Premierze, Panie Ministrze, 

niebezpieczeństwo związane z substancjami dodatkowymi stosowanymi w szczepionkach zostało dowiedzione w wielu badaniach. 

Coraz większa liczba Polaków jest zaniepokojona skutkami ubocznymi wywoływanymi przez niebezpieczne składniki szczepionek oraz utrzymywaniem polityki powszechnego i systematycznego szczepienia pomimo możliwych zagrożeń związanych z tymi składnikami. 

Poprzez niniejszą petycję domagamy się:

1. Prowadzenia rzetelnych badań nad niebezpiecznymi składnikami szczepionek (aluminium, rtęć, formaldehyd, skwalen, polisorbat 80) w celu informowania naukowców, lekarzy, personelu medycznego oraz całego społeczeństwa o ryzyku, które się z nimi wiąże, oraz badań porównujących stan zdrowia dzieci szczepionych według pełnego programu szczepień i nieszczepionych. Badania takie mają sens tylko wtedy, gdy zespół je prowadzący składa się z niezależnych naukowców, którzy złożyli oświadczenia o braku konfliktu interesów, oraz gdy prowadzi dialog społeczny za pośrednictwem Internetu lub - niezależnych od producentów szczepionek - stowarzyszeń pacjentów.

2. Zaprzestania - w imię zasady ostrożności - stosowania niebezpiecznych składników w szczepionkach, dopóki nie zostaną przeprowadzone powyższe badania i nie poznamy ich wyników.

3.Skuteczniejszego formalnego zobowiązania lekarzy przeprowadzających szczepienia do:

a. przeprowadzenia bardzo dokładnego, potwierdzonego na piśmie wywiadu z pacjentem (rodzicami lub opiekunami w przypadku, gdy pacjentem jest dziecko) odnośnie aktualnego stanu zdrowia, alergii, astmy, chorób immunologicznych, neurologicznych oraz powikłań poszczepiennych u pacjenta i członków jego rodziny;

b. rzetelnego informowania pacjenta (rodziców lub opiekunów w przypadku, gdy pacjentem jest dziecko) o wszystkich dostępnych na rynku szczepionkach, aby pacjent (lub jego rodzic czy opiekun) mógł dokonać świadomego wyboru preparatu, którym ma zostać zaszczepiony;

c. rzetelnego informowania pacjenta (rodziców lub opiekunów w przypadku, gdy pacjentem jest dziecko) o wszystkich możliwych niepożądanych odczynach i powikłaniach poszczepiennych wymienionych w informacji o produkcie i o konieczności niezwłocznego zgłoszenia ich lekarzowi;

d. obowiązkowego monitorowania stanu zdrowia pacjenta po szczepieniu, aby w porę wychwycić stany zagrażające jego zdrowiu lub życiu i zapewnić prawidłowe diagnozowanie niepożądanych odczynów i powikłań poszczepiennych oraz właściwie ukierunkowane leczenie;

e. wywiązywania się z ustawowego obowiązku zgłaszania właściwym organom niepożądanych odczynów poszczepiennych (niezbędne jest ustalenie nad tym skutecznego nadzoru, gdyż w praktyce w Polsce to nie funkcjonuje) oraz odnotowania tych informacji w książeczce zdrowia i dokumentacji medycznej pacjenta.

4. Utworzenia listy biegłych ekspertów – niezależnych od koncernów farmaceutycznych, w tym producentów szczepionek – na potrzeby wydawania opinii niezbędnych w toku spraw sądowych dotyczących powikłań poszczepiennych (z obowiązkiem złożenia oświadczenia o konflikcie interesów). 

5. Rozważenia w trybie pilnym konieczności zmiany kalendarza szczepień i zmniejszenia liczby obowiązkowych i zalecanych szczepionek.

Przede wszystkim wskazujemy na zasadność zrezygnowania:

a) ze szczepienia noworodków (poza przypadkami wysokiego ryzyka), proponując rozpoczynanie szczepień od 4. miesiąca życia,

b) z podawania więcej niż 3 szczepionek jednego dnia,

c)z pełnokomórkowej szczepionki przeciw krztuścowi,

d)z podawania szczepionek zawierających żywe wirusy (lub podawanie ich pojedynczo w bezpiecznych odstępach czasu) – podkreślając konieczność udostępnienia szczepionek monowalentnych.

______________________________________________________________

Tutaj można składać podpisy. 

Sanepidy oddadzą grzywny - nowe orzeczenie NSA

19.08.2013. 

W kwestii orzeczenia NSA z 1 sierpnia 2013 r. dotyczącego uznania skargi rodziców na sanepid, który nałożył na nich grzywnę przymuszającą do szczepień krążą sprzeczne informacje.

Orzeczenie NSA nr II OSK 745/12 – fakty:
- grzywny może nakładać tylko wojewoda (błędna właściwość organu egzekucyjnego)
- sprawa została cofnięta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp 
- pełna treść orzeczenia będzie znana ok. września
- sanepidy w całej Polsce będą zmuszone umorzyć i oddać grzywny

Sanepid nie jest uprawnionym organem do nakładania grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szczepienia ochronnego. W myśl przepisów Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji organem właściwym jest wojewoda a nie inspektor sanitarny. Oto dwa prawomocne wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który już wcześniej poruszył tę kwestię i uznał skargę rodziców - Sygn. Akt II SA/Po 96/13  oraz IV SA/Po 214/13. 

Wyrok NSA z 1 sierpnia 2013 r. jest już dostępny w bazie, ale jeszcze bez pełnej treści uzasadnienia.

Wycofane szczepionki i monitorowanie stanu zdrowia dzieci

W dniu 18 lipca 2013 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał w trybie pilnym dwie serie szczepionek:

Euvax B, szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – numer serii UFA 12001
Tripacel, szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi - numer serii C4007 AK


W/w szczepionki były podawane dzieciom co najmniej od 09.2012 r. 
Szczepionki wycofane zostały z obrotu na terenie całego kraju ze względu na nie spełnienie wymagań i niehomogenność. Niehomogenność oznacza niejednorodność, mogło to np. wynikać z nieprzestrzegania zasad zachowania ciągu chłodniczego podczas przechowywania lub transportu albo obecności zanieczyszczeń w szczepionce.

Decyzje GIF: http://www.gif.gov.pl/rep/gif/pdf-y/WC/2013/WC_2013-07-18-056.pdf
http://www.gif.gov.pl/rep/gif/pdf-y/WC/2013/WC_2013-07-18-057.pdf

W związku z wycofaniem w/w dwóch serii szczepionek, ze Stowarzyszeniem skontaktowało się kilkadziesiąt osób, których dzieci były szczepione tymi seriami Euvax B i Tripacel od 11.2012 r. Znaczna część z nich zaobserwowała u swoich dzieci poważne problemy zdrowotne /często zapalenia oskrzeli, problemy skórne, problemy jelitowe a także objawy ze strony układu nerwowego - drżenie kończyn, obniżenie napięcia mięśniowego oraz bezdechy, tachykardię/. 

Stowarzyszenie STOP NOP, bardzo niepokoi liczba tych przypadków, na stosunkowo niewielką grupę osób. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich zaszczepionych w Polsce dzieci, Stowarzyszenie STOP NOP prosi Państwa o poinformowanie rodziców o zaistniałej sytuacji oraz zwraca się z apelem do rodziców o obserwowanie stanu zdrowia swoich dzieci.

Jeśli rodzice zaobserwowali pogorszenie się stanu zdrowia u swojego dziecka*, bezpośrednio po podaniu szczepionki lub w późniejszym okresie prosimy o poinformowanie lekarza o fakcie możliwego związku z podaniem szczepionki z wycofanej serii oraz kontakt ze Stowarzyszeniem.

Radzimy również, aby rodzice dzieci z problemami zdrowotnymi po wycofanych szczepionkach:

1. Poprosili o kopię dokumentacji medycznej z przychodni i szpitali gdzie było leczone dziecko (mają do tego prawo zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta) 

2. Pisemnie powiadomili lekarza o możliwym związku problemów zdrowotnych ze szczepieniem. 

3. Powiadomili urzędy: Główny Inspektorat Sanitarny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Państwowy Zakład Higieny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ministerstwo Zdrowia Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Główny Inspektorat Farmaceutyczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

4. Rozważyli możliwość złożenia doniesienia do prokuratora gdy lekarz nie wywiązał się z ustawowego obowiązku zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego i późniejszych powikłań do odpowiednich służb, oraz dołączenie się do pozwu zbiorowego rodziców poszkodowanych dzieci (prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).


Najnowsze informacje na Facebooku - https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop

Na naszym profilu możecie się Państwo zapoznać z licznymi wpisami zaniepokojonych rodziców. Szokujące jest, to że w Polsce nie ma procedur monitorowania stanu zdrowia dzieci szczepionych wycofaną serią szczepionki! 

Do dzisiaj Stowarzyszenie nie uzyskało odpowiedzi na następujące pytania:
1. Co ma zrobić rodzic dziecka zaszczepionego wycofaną serią szczepionki, u którego wystąpiły problemy zdrowotne?
2. Co ma zrobić rodzic gdy lekarz odmawia zgłoszenia tego dalej (np. jako niepożądany odczyn poszczepienny lub późniejsze powikłanie po podaniu wadliwej szczepionki)?
3. Jakie potwierdzenie tego zgłoszenia może otrzymać?
4. Jakie niepożądane objawy mogą wystąpić po podaniu niehomogennej szczepionki?
5. Jakie problemy zdrowotne mogą wystąpić w terminie późniejszym?
6. Kto za to odpowiada i powinien wypłacić odszkodowanie gdy zostanie udowodniony związek przyczynowy problemów zdrowotnych z podaniem szczepionki?
7. Jakie są procedury gdy dziecko otrzyma wycofaną serię po dacie wycofania 18.07.?
8. Proszę o więcej informacji na temat przyczyn wycofania serii szczepionek?
9. Jakie podstawy prawne regulują procedury w sytuacji wycofania szczepionki?
10. W jaki sposób jest monitorowany stan zdrowia dzieci szczepionych wycofaną serią szczepionki?

Pierwsze pismo w sprawie m.in. problemu z rejestracją niepożądanych odczynów poszczepiennych Stowarzyszenie złożyło dwa lata temu w Ministerstwa Zdrowia. Dwa miesiące temu otrzymaliśmy od Ministerstwa Zdrowia informację, że nikt specjalnie nie monitoruje stanu zdrowia dzieci szczepionych wycofanymi seriami szczepionek, ponieważ istnieje system zgłaszania NOP, który według naszej opinii i świadectw wielu rodziców prawie nie funkcjonuje. 

Do dzisiaj, pomimo rozmów telefonicznych, Stowarzyszenie nie uzyskało odpowiedzi na w/w pytania, które zostały wysłane drogą elektroniczną do kilku instytucji 22.07.2013 r. 

*Oprócz ryzyka związanego z wycofanymi seriami , u dzieci zaszczepionych mogą wystąpić Niepożądane Odczyny Poszczepienne wynikające z samego działania szczepionki, błędu kwalifikacji lub podania szczepionki oraz innych czynników. 

Polecamy również zapoznanie się z poniższymi linkami, które pomogą podejmować świadome decyzje dotyczące szczepień.
1. Ulotki i skład szczepionek http://www.stopnop.pl/szczepionki/75-ulotki-i-sklad-szczepionek
2. Lista NOP z rozporządzenia Ministra Zdrowia http://stopnop.pl/prawo/23-zalacznik-nr-1-rodzaje-i-kryteria-rozpoznawania-nop
3. Powikłania neurologiczne po szczepieniach 

http://zdrowedzieci.blox.pl/resource/dr_Sienkiewicz__Powiklania_neurologiczne_po_szczepieniach.pdf

4. "Ignorowane i zapomniane fakty o szczepieniach" http://faktyoszczepieniach.wordpress.com/

5. "Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach dla myślących rodziców" 

  http://ekoszczepienia.pl/97/