Wyszukiwanie

Szukaj...

Przekaż darowiznę

Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich i darowizn. Przekaż darowiznę na cele statutowe.

Odwiedź Szymonka i Dawidka

Konto Stowarzyszenia

Konto Stowarzyszenia:

W dniu dzisiejszym (12 maja 2011 r.) została podpisana umowa z Alior Bank, Oddział w Poznaniu, o prowadzenie rachunku bankowego dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”. Numer rachunku bankowego został udostępniony w artykule Dane Stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy do finansowego wspierania naszej inicjatywy. W tytule przelewu wykonanego na rzecz Stowarzyszenia należy wpisać „Darowizna”.

Odpis darowizn od podatku:

Aktualnie, osoby prywatne, które przekazały darowiznę, mogą maksymalnie odliczyć od podstawy opodatkowania 6% uzyskanego dochodu, bez względu na wysokość darowizny. Osoby prawne (np. firmy, instytucje), które przekazały darowiznę, mogą od dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania, odliczyć kwotę nieprzekraczającą 10% dochodu w danym roku podatkowym.