Wyszukiwanie

Szukaj...

Przekaż darowiznę

Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich i darowizn. Przekaż darowiznę na cele statutowe.

Odwiedź Szymonka i Dawidka

Apel do Marszałek Sejmu o skierowanie ustawy o chorobach zakaźnych do Trybunału Konstytucyjnego

31.07.2012 r. zwróciliśmy się Marszałek Sejmu Ewy Kopacz z apelem o skierowanie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do Trybunału Konstytucyjnego. Treść apelu.

Lista organizacji popierających nasz apel o debatę u prezydenta

Lista organizacji, które poparły nasz apel do prezydenta o debatę nad nowelizacją ustawy o chorobach zakaźnych

Franciszkański Ruch Ekologiczny, Charytatywny i Historyczny

Koalicja Polska Wolna od GMO 

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Stowarzyszenie „Grupa Lokalnych Inicjatyw Podlaskich”

Fundacja Dom Rain Mana

Krajowe Towarzystwo Autyzmu

Fundacja „Boryna”

Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”

Podlaski Ośrodek Naukowo-Badawczy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku

Stowarzyszenie Blogmedia24.pl 

Fundacja Natura Bez Granic

Neurokultura - medium zaangażowane

Stowarzyszenie "Bliżej Siebie i Natury" 

Stowarzyszenie "Nadzwyczajne Dzieci"

Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym „Być jak Inni”

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Joanna Mendecka mamowanie.pl

Fundacja Reha-Vitae Zapobiegania Niepełnosprawności i Promocji Zdrowia przy 

Oddziale Rehabilitacji Szpitala w Ełku

niezależnatelewizja.pl

Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel) oraz Sir Julian Rose, prezes ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside (Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi)

Ośrodek dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Alfa-Aridani

Fundacja dla osób z Autyzmem  "Za Szybą"

Stowarzyszenie ONJATY w Bukowcu

Centrum Zrównoważonego Rozwoju

oraz

dr Bogusława Cofta - pediatra, Poznań

dr Piotr Komorowski - lek. internista, pulmonolog, Warszawa

dr Wiesława Stopińska - dr n. med. pediatra, Sierpc

dr Ewa Weis - lek. pediatra, Śrem

dr Roman Andrzej Śniady Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr.n.med. Dorota Sienkiewicz 

Przymus szczepień - prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę

26 lipca 2012 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał projekt zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk senacki nr 141, druki sejmowe nr 293 i 416). Mimo dużego społecznego sprzeciwu, wyrażonego m.in.  poprzez złożenie ponad 8000 podpisów pod petycją pt. „Stop przymusowi szczepień”, setki maili i telefonów do posłów, senatorów oraz prezydenta, i nasz apel o debatę, parlamentarzyści oraz prezydent nie wzięli pod uwagę kontrowersyjnych zapisów dotyczących:

- zmiany definicji choroby zakaźnej (art.2 ust 2),

- określenia obowiązku szczepień ochronnych w art. 5 w sposób ogólny, przenosząc go na wszystkich obywateli (art.5 ust.1),

- zniesienia refundacji kosztów zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy (uchylenie art. 21 ust. 9),

- możliwości zmonopolizowania i ograniczenia dostępu do informacji o zakażeniach, chorobach zakaźnych i niepożądanych odczynach poszczepiennych poprzez ograniczenie ich rejestracji wyłącznie do zarządzanego przez GIS systemu sentinel oraz projektowany płatny dostęp do tego systemu, wyłącznie dla niektórych instytucji i po wcześniejszym podpisaniu umowy  (art. 29a),

-  przymusu bezpośredniego wykonywanego przez pracowników medycznych pod nadzorem lekarza (art.36 ust.2),

- zniesienia uprawnień Ministerstwa Zdrowia do wydawania rozporządzeń dotyczących procedur działania inspekcji sanitarnej (art. 8a Ustawy o PIS),

- rozszerzenia uprawnień Inspekcji Sanitarnej o nadzór nad realizacją obowiązków przez obywateli. Nadzór ten ma dotyczyć obowiązków zawartych w art. 5 i obejmować również obowiązkowe poddawanie się szczepieniom (bez okreslenia jakim) oraz obowiązkowe profilaktyczne przyjmowanie leków (bez określenia o jakie leki chodzi). Obowiązki te mają dotyczyć wszystkich osób przebywających na terytorium RP, również osób zdrowych, nie wymagających pomocy lekarskiej

- oraz brak regulacji odnośnie odszkodowań za powikłania poszczepienne występujące po szczepieniach, których obowiązek nakłada ustawa oraz odszkodowań za działania niepożądane leków profilaktycznie i obowiązkowo przyjmowanych przez zdrowe osoby.

W związku z ww. nowelizacją wystosowano następujące apele do parlamentarzystów:

Apel Fundacji Lex Nostra

Apel  FRECH

Apel STOP NOP ze stycznia 2012 r. 

List otwarty do prezydenta prof. Doroty Majewskiej

Akcja społeczna STOP PRZYMUSOWI SZCZEPIEŃ na Facebooku

 

Nadal możecie wyrazić swój sprzeciw podpisując petycje: 

„Stop przymusowi szczepień” oraz 

Petycję dotyczącą poszanowania wolności i praw rodziców rezygnujących ze szczepienia swoich dzieci oraz w sprawie skuteczniejszej ochrony szczepionych dzieci przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi,

- petycja na AVAAZ "Stop the new obligatory vaccination law in Poland

- a także dołączając do społeczności na Facebooku STOP PRZYMUSOWI SZCZEPIEŃ.

28.07.2012