Wyszukiwanie

Szukaj...

Przekaż darowiznę

Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich i darowizn. Przekaż darowiznę na cele statutowe.

Odwiedź Szymonka i Dawidka

Nota prawna

Dane osobowe

Wykorzystanie formularza kontaktowego na stronie lub przesłanie zapytania na skrzynkę elektroniczną Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP” oznacza wyrażenie zgody przez użytkownika, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z pźn. zm.), na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Prawa autorskie

Zawartość niniejszej strony jest własnością Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”, którą chroni m.in. ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z pźn. zm.). Wszelkiego rodzaju kopiowanie, powielanie, zmiany i modyfikacje elementów lub całości stron serwisu są zabronione bez pisemnej zgody władz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”.

Wyłączenie odpowiedzialności

Ogólnopolskie Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP” informuje, że dołożyło wszelkich starań, aby informacje zawarte na jego stronie były aktualne i poprawne oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy na niej się znajdujące. Ogólnopolskie Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stratę lub szkodę wynikłą z dostępu i braku dostępu do strony lub wykorzystania w jakikolwiek sposób strony, jej elementów lub informacji na niej zawartych.