Wyszukiwanie

Szukaj...

Przekaż darowiznę

Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich i darowizn. Przekaż darowiznę na cele statutowe.

Odwiedź Szymonka i Dawidka

Międzynarodowy protest przeciw przymusowi szczepień – 3 czerwca 2017 r. Warszawa

Międzynarodowy protest przeciw przymusowi szczepień – 3 czerwca 2017 r. Warszawa

 

Jest ryzyko

Szczegółowe informacje: http://stopnop.com.pl/protest/

Zapisz

Petycja o indywidualny program szczepień dla dzieci

PETYCJA o podjęcie uchwały i debaty dotyczącej indywidualnego programu szczepień dla dzieci

My, rodzice dzieci, które doświadczyły powikłań poszczepiennych oraz wszystkie osoby, które mają na względzie ich dobro, w celu ich ochrony, apelujemy o podjęcie uchwały o potrzebie stworzenia indywidualnego programu szczepień oraz szerokiej debaty na temat obecnego i ciągle poszerzanego kalendarza szczepień. Stan zdrowia polskich dzieci jest coraz gorszy. Świadczą o tym alarmujące statystyki zachorowań (1) i dramatycznie rosnąca liczba hospitalizacji, co jest bezpośrednio zbieżne czasowo z rozszerzaniem kalendarza szczepień, wzrostem realizacji nowych szczepień zalecanych i użycia nowych szczepionek wieloskładnikowych (szczególnie u coraz intensywniej szczepionych niemowląt). (2)Propozycje istotnych zmian powinny zostać poddane dyskusji w gronie niezależnych - od koncernów farmaceutycznych - naukowców i lekarzy.

Wnosimy o:

1. Wyeliminowanie wszystkich szczepionek z tiomersalem.
2. Zrezygnowanie ze szczepienia noworodków przeciwko WZW B (za wyjątkiem noworodków z grup wysokiego ryzyka, czyli w przypadku, gdy matka jest nosicielką wirusa WZW B).
3. Zrezygnowanie ze szczepienia noworodków szczepionką BCG.
4. Z wyjątkiem ww. grup ryzyka, rozpoczęcie szczepień od 4 miesiąca życia.
5. Zrezygnowanie ze szczepionki krztuścowej pełnokomórkowej.
6. Podanie szczepionek przeciwko maksymalnie trzem chorobom w jednym dniu.
7. Rezygnacja z podawania skojarzonych szczepionek zawierających żywe wirusy i podawanie ich pojedynczo w bezpiecznych odstępach czasu.
8. Udostępnienie szczepionek monowalentnych, w szczególności przeciwko odrze.
9. Zobowiązanie szczepiącego lekarza do przeprowadzenia wstępnego wywiadu z rodzicami na temat alergii, astmy i innych chorób typu autoimmunologicznego i neurologicznych oraz powikłań poszczepiennych u członków rodziny, co pozwoli przewidzieć, czy udanego dziecka mogą wystąpić groźne reakcje poszczepienne. Takie dziecko powinno mieć opracowany indywidualny, bardzo ostrożny program szczepień.
10. Stworzenie systemu monitorowania stanu zdrowia dziecka po szczepieniu, by w porę uchwycić stany zagrażające życiu lub zdrowiu dziecka.
11. Stworzenie narodowego programu obowiązkowej rejestracji powikłań i zgonów poszczepiennych. Dane te powinny być raportowane do (WHO) i informacje o powikłaniach powinny być zamieszczane w książeczkach zdrowia dziecka (3) (w tym opracowanie procedur dla placówek gdzie zgłaszają się rodzice z chorymi dziećmi, zwłaszcza dla szpitali).
12. Udostępnienie etycznych odpowiedników dla nieetycznych szczepionek produkowanych w oparciu o linie komórkowe z aborcji, w szczególności szczepionki przeciw odrze i różyczce. (4)
13. Zamianę terminu "szczepienia obowiązkowe" na "szczepienia refundowane" w obowiązujących przepisach. (5)
14. Stworzenie Narodowego Programu Karmienia Naturalnego mlekiem matki w celu profilaktyki wielu chorób. (6)

Obecnie prawa pacjenta są łamane. Osoby nieszczepiące według urzędowego kalendarza zmusza się do podpisywania niezgodnego z prawdą oświadczenia tzw. świadomej odmowy szczepień, co jest bezprawiem. Mamy sygnały o próbach szantażu i wymuszania, zmuszania do dużej liczby szczepień naraz i to wszystko w sytuacji, gdy NOPy czyli niepożądane odczyny poszczepienne nie są notowane, w 18 krajach Europy jest wolność wyboru (7), a w 14 od wielu lat funkcjonują fundusze odszkodowań. (8)

Od Prezesa Rady Ministrów domagamy się przedłożenia Sejmowi odpowiedzi rządu na sądowe stwierdzenie iluzoryczności monitoringu bezpieczeństwa szczepień oraz niewiarygodności rejestru powikłań poszczepiennych (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygn. akt: III Kp 1672/15), a także opinii rządu o skutkach publicznej niedostępności treści Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych oraz dokumentów badań klinicznych złożonych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (wymóg wykazania interesu prawnego).

Aktualnie obowiązujący sztywny program szczepień i brak indywidualnego podejścia stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia polskich dzieci, a państwa, które wymagają większej liczby dawek szczepionek zwykle maja wyższe wskaźniki śmiertelności niemowląt. (9)

1) Raport o stanie zdrowia dzieci. http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/873896,raport-o-stanie-z...
2) Statystyki potwierdzające wzrost liczby hospitalizacji (u niemowląt o 52% w ciągu ostatnich 10 lat) http://www.statystyka.medstat.waw.pl/wyniki/wyniki.htm
3) Punkt 1 - 11 na podstawie: „Powikłania neurologiczne po szczepieniach”, Klinika Pediatryczna, 2010.
4) Strona na temat szczepionek wyprodukowanych w oparciu o linie komórkowe z aborcji.  http://dobreszczepionki.pl/
5) Badanie ASSET nie potwierdzające wpływu obowiązku szczepień na ich zasięg. http://www.asset-scienceinsociety.eu/reports/page1.html
6) Wiedza o laktacji. http://www.kobiety.med.pl/cnol/index.php?option=com_content&view=section...
Cząsteczka obecna w mleku matki niszczy komórki raka.   http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,371905,czasteczka-obecna...
7) Publikacja na temat dobrowolnych i obowiązkowych szczepień w Europie. http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20183
8) Fundusze odszkodowań za powikłania poszczepienne w Europie. http://www.who.int/bulletin/volumes/89/5/10-081901/en/
9) Liczba szczepionek a umieralność niemowląt. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/

Oświadczenie dotyczące Mateusza Kijowskiego i fałszywej informacji podanej przez TVN

W nawiązaniu do materiału opublikowanego przez TVN oświadczamy, że Mateusz Kijowski nie ma nic wspólnego z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Wręcz przeciwnie, jest współtwórcą atakującej nas i przypisującej nam przypadkowe wypowiedzi osób niezwiązanych ze stowarzyszeniem, kampanii o nazwie "stopstopnop".

16.12.2015

Edytowano 19.12.2015:

Dzisiaj kolejny raz fałszywą informację opublikowała Gazeta Wyborcza.

Posłowie przyjrzą się bezpieczeństwu szczepień w Polsce

Ruszyły prace Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych. Pierwsze posiedzenie odbyło się 10.02.2016 r. w Warszawie. W skład zespołu wchodzą posłowie Kukiz’15: Piotr Liroy Marzec (przewodniczący), Paweł Skutecki, Wojciech Bakun oraz Jerzy Kozłowski.
W inauguracyjnym posiedzeniu udział wzięli również dr n.med. Dorota Sienkiewicz (pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej), dr Katarzyna Bross-Waldendorf (lekarz medycyny), dr Krystyna Oprządek (dr chemii, wykładowca akademicki) oraz przedstawiciele i członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”: Justyna Socha, Małgorzata Dźwikowska-Bąkowska, Aneta Szendera oraz Agnieszka Kutyłowska.

Cele jakie wyznaczył sobie zespół to:
- wprowadzenie instrumentów kontroli urzędników i lekarzy decydujących w sprawach szczepionek pod kątem ich ewentualnego konfliktu interesów
- kontrola oraz analiza poszczepiennych skutków ubocznych
- konieczność opracowania systemu odszkodowań za powikłania poszczepienne
- likwidacja sankcji za niezaszczepienie dziecka
Spotkanie obejmowało wybór prezydium zespołu oraz ustalenie harmonogramu i tematu kolejnych posiedzeń. Ustalono, że zebrania zespołu będą się odbywać raz w miesiącu. Następnie wysłuchano wystąpienia Justyny Sochy - przedstawicielki Stowarzyszenia „STOP NOP”, która przedstawiła fakty z zakresu funkcjonowania systemu szczepień w Polsce z perspektywy rodziców małych pacjentów. Omówiła sytuację rodziców dzieci poddawanych przymusowym szczepieniom (pomimo ryzyka oraz pomimo przebytych wcześniej powikłań) wbrew przepisom prawa w Europie i obowiązującym regulacjom międzynarodowym gwarantującym nienaruszalne prawo do wolnej, swobodnej i świadomej zgody na każdą interwencję medyczną.
Posłowie przysłuchiwali się problemom zgłaszanym przez obywateli i zdecydowali się poruszyć ten trudny temat w pełni świadomi ogromu krytyki jaki ich za tę decyję spotka. Wbrew obiegowym opiniom zespół nie ma mieć charakteru antyszczepionkowego a jedynie chce wprowadzić elementy kontroli decyzji podejmowanych w temacie szczepień. Pomimo tego, że proponowane przez „STOP NOP” rozwiązania funkcjonują od lat w krajach Europy Zachodniej w Polsce nadal uchodzą za niepopularne i kontrowersyjne.

Sejmowa strona zespołu.

Petycja: Więcej przymusowych szczepień? Skoro jest ryzyko, musi być wybór

Rząd korzystając z wakacji, forsuje przepisy, które pozwolą na nieograniczone finansowanie i rozszerzanie listy szczepień obowiązkowych. Masz prawo podjąć suwerenną i świadomą decyzję czy, czym, kiedy i jak będzie szczepione Twoje dziecko, Ty i członkowie rodziny. Masz prawo do godnego leczenia.

Adresat:
Komisja Zdrowia Senatu RP, Premier RP i Prezydent RP, Parlamentarzyści oraz Prezydent Elekt

Rząd korzystając z wakacji, forsuje przepisy, które pozwolą na nieograniczone finansowanie i rozszerzanie listy szczepień obowiązkowych. Finansowanie przejmie znany z niegospodarności i ograniczania prawa do leczenia – NFZ.

Polska będzie jedynym na świecie krajem, gdzie obowiązkowa będzie kontrowersyjna szczepionka przeciw HPV. Kto za to zapłaci? Pacjenci. A jest to jednocześnie najdroższa ze wszystkich szczepionek, droższa niż wszystkie dotąd stosowane razem wzięte. Jej skuteczność będzie można ocenić dopiero za 30 lat.

W Polsce szczepienia są obowiązkowe, w krajach zachodnich – dobrowolne. W krajach zachodnich istnieją systemy odszkodowań za powikłania poszczepienne – w Polsce nie, mimo obowiązku szczepień. Rocznie rejestruje się tylko 1000 – 1800 niepożądanych odczynów i powikłań poszczepiennych, wypłacono 0 odszkodowań.

NFZ przejmie 86 mln zł, które dotąd Minister Zdrowia przeznaczał na finansowanie wszystkich szczepień refundowanych. Z tego chce finansować stosowane dotąd szczepienia, szczepienia przeciw HPV oraz dwie inne szczepionki. Komu więc zabierze pieniądze na leczenie? Dzieciom chorym na raka? Niepełnosprawnym?

Lobbing firm farmaceutycznych gra ostro. W Polsce jest już niemal więcej aptek niż sklepów spożywczych. Czy dzięki temu nasze społeczeństwo jest zdrowsze?

Istnieje obawa, że forsowane obecnie zmiany prawne zagwarantują, że gdy następnym razem wystąpi „teoretyczna” epidemia świńskiej czy mamuciej grypy, Minister Zdrowia nie będzie miał możliwości odmowy zakupu milionów szczepionek.Przygotowania trwały kilka lat. Najpierw stworzono kilka medialnych epidemii, aby zastraszyć społeczeństwo i uzasadnić skok na kasę. Co druga reklama w TV – to reklama leku. Taki lobbing kosztuje, ale się opłaca. Budowanie atmosfery agresji i zagrożenia wokół osób sceptycznie patrzących na ilość i jakość substancji wstrzykiwanych małym dzieciom – to również element tej kampanii reklamowej.

Zaangażowano całą prasę, TV, radio, Internet, a nawet polityków w stworzenie wizerunku jednostronnego dobrodziejstwa szczepionek, ukrywając jednocześnie ich drugą, ciemną stronę, powikłania poszczepienne, kalectwo, śmierć. Osoby domagające się bezpieczeństwa szczepień, również lekarzy i naukowców, okrzyknięto antyszczepionkowcami, ciemnogrodem, zbudowano wokół nich atmosferę agresji i wyszydzania.

Jeszcze 50 lat temu, dokładnie tych samych metod używano, reklamując papierosy. Reklamy zachęcające do palenia były wszechobecne, wypowiedzi „niezależnych ekspertów” , zachęcające do kupowania papierosów i palenia pojawiały się we wszystkich mediach. Oficjalnie zaprzeczano ciemniej stronie palenia i możliwej szkodliwości. Palenie na szczęście nie było obowiązkowe.

Firmy farmaceutyczne od lat wypłacają miliardy odszkodowań za powikłania poszczepienne. Ale nie w Polsce. W Polsce mają gwarancję zbytu zabezpieczoną obowiązkowością szczepień, a jednocześnie nie muszą wypłacać żadnych odszkodowań.Szczepienia są nie tylko obowiązkowe, ale i refundowane. Co oznacza, ze Państwo (czyli podatnicy) przeznacza na ich finansowanie setki milionów złotych rocznie. Im więcej szczepień refundowanych, tym większy zysk koncernów.

Rząd ma ograniczone fundusze, dlatego teraz lobbing naciska na przejęcie finansowania szczepień przez NFZ. Budżet NFZ jest dużo wyższy, niż Ministra Zdrowia. To nic, że przeznaczony na leczenie ubezpieczonych. Łatwość przesuwania środków jest kuszącą możliwością. Finansowanie leczenia trwa krótko, natomiast wstrzykiwanie obowiązkowych szczepionek aż do 19 roku życia dla każdej, zdrowej osoby.Ilu z nas już teraz płaci z własnej kieszeni za leczenie w razie choroby? Ile dzieci już teraz słyszy wyrok – nie ma możliwości leczenia z powodu braku funduszy? Jak grzyby po deszczu powstają stowarzyszenia i fundacje, które ratują skazanych na śmierć przez NFZ. Jak wielu z podatników dołożyło się do takich chwytających za serce akcji ratowania życia, zastępując w ten sposób urząd, który powinien realizować te zadania?

Leczenie raka w POlsce jest makabrycznie niedofinansowane, stosuje się przestarzałe, nieskuteczne preparaty. NFZ nie finansuje nowoczesnego leczenia, które jest dostępne na zachodzie. Z oferowanych tam około 30 leków, w POlsce dostępne są 2 – bo NFZ nie ma funduszy. Ale na finansowanie drogiej szczepionki przeciw HPV, która niesłusznie jest reklamowana jako szczepionka przeciw rakowi szyjki macicy, bo nie ma gwarancji jej skuteczności – NFZ znajdzie pieniądze.Czy powierzysz zdrowie swojego dziecka i rodziny firmom farmaceutycznym? Czy ma być kolejną cyfrą w statystyce prowadzonej przez urzędników?

Masz prawo podjąć suwerenną i świadomą decyzję czy, czym, kiedy i jak będzie szczepione Twoje dziecko i członkowie rodziny. Teraz jest przymus, brak informacji o powikłaniach i brak odpowiedzialności za nie.

Treść petycji:

 

Rafał Muchacki
Przewodniczący Komisji Zdrowia
Senat RP

Do wiadomości:Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów

Bronisław Komorowski
Prezydent RP

Andrzej Duda
Prezydent Elekt 

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

W związku z planami rozszerzenia listy obowiązkowych szczepień bez odpowiedzialności urzędników za podejmowane decyzje i powikłania poszczepienne, oczekujemy od Komisji Zdrowia Senatu RP:   

1. Opracowania nowego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), włącznie z opracowaniem procedur gwarantujących opiekunom prawnym i dorosłym pacjentom pełny udział w tym procesie, zmiany zaczynając od przyjęcia poprawek dot Art. 17 ustawy o chorobach zakaźnych (pełna informacja o powikłaniach i monitorowanie stanu zdrowia).
2. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań współfinansowanego przez producentów szczepionek dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia NOP i powikłań poszczepiennych.

3. Utworzenia listy biegłych ekspertów – niezależnych od koncernów farmaceutycznych, w tym producentów szczepionek – na potrzeby wydawania opinii niezbędnych w toku spraw sądowych dotyczących powikłań poszczepiennych (z obowiązkiem złożenia oświadczenia o konflikcie interesów).
4. Zniesienia obowiązku szczepień i wprowadzenia dobrowolności wzorem 16 państw europejskich.

Proponowane w petycji postulaty można wdrożyć do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druk 3609).

Pełne uzasadnienie potrzeby oczekiwanych przez nas zmian zostało umieszczone w Raporcie z badania ankietowego „Przyczyny rezygnacji ze szczepień” przeprowadzonego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP w czerwcu 2015 r. oraz w uzasadnieniu do projektu zmiany Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przygotowanego przez nasze Stowarzyszenie.

Palącą potrzebę zmian dotyczących systemu szczepień w Polsce można też uzasadnić przykładem tego, co spotkało rodzinę zmarłego dwa dni po podaniu mu szczepionki przeciw błonicy i tężcowi 18-letniego Tomasza Gaickiego. Ten niepożądany odczyn poszczepienny (NOP) również nie został zarejestrowany, mimo skargi złożonej przez ojca chłopca do stacji sanitarno-epidemiologicznej, a rodzina ma problemy z uzyskaniem obiektywnej opinii biegłych i ustaleniem prawdziwej przyczyny śmierci. Stowarzyszenie otrzymało również zgłoszenia śmierci Kubusia Skalika (NOP po szczepionce BCG), Zuzi Rojek (szczepionej wycofaną później serią szczepionki Euvax) oraz Basi Łuczyńskiej (szczepionej dwa dni przed śmiercią szczepionką Infanrix Hexa). W żadnym z tych przypadków służby medyczne nie biorą pod uwagę wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego mimo zaleceń WHO.

Rodzice wypełniając ankietę oraz biorąc udział w akcji „#czerwonakartka” zgłosili nam również m.in. setki następujących przypadków NOP: gorączka, opuchlizna, zaczerwienienie, wielogodzinny nieutulony płacz (zwany przez rodziców krzykiem mózgowym), zaburzenia oddychania, duszności, wysypka, pokrzywka, AZS, alergia, regres rozwoju, mowy, senność i zaburzenia snu, wymioty, biegunka, obniżenie odporności i ciągłe infekcje po każdej kolejnej dawce, drgawki, padaczka, encefalopatia poszczepienna, zapalenie mózgu lub opon mózgowych, wstrząs, apatia, brak reakcji na bodźce, problemy z napięciem mięśniowym, zaburzenia neurologiczne, problemy z koncentracją, nadwrażliwość sensoryczna, nadpobudliwość, utrata przytomności, zapalenia oskrzeli i płuc, bezdech, powikłania po szczepionce BCG, guzy w miejscu wkłucia, duże, długo utrzymujące się odczyny miejscowe, oczopląs, zez, zaburzenia widzenia, bezwład, niedowłady, porażenia, zaburzenia równowagi, bóle i zawroty głowy, zaburzenia pracy serca, zatrzymanie akcji serca, śpiączka, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, krwiaki przymózgowe, wylewy, sepsa, utrata łaknienia oraz odra, świnka, różyczka poszczepienne.

Poprzez całkowicie niewydolny system rejestracji NOP nie można ocenić skutków społecznych i ekonomicznych programu szczepień prowadzonego w Polsce, wieloletnich kosztów terapii i hospitalizacji dzieci z powikłaniami poszczepiennymi, ani kosztów odszkodowań, które skarb państwa powinien wypłacić poszkodowanym rodzinom, ponieważ nakładając przymus administracyjny i zalecając powszechne szczepienia ponosi pełną odpowiedzialność za ich skutki (systemy odszkodowań za powikłania poszczepienne funkcjonują w 13 państwach europejskich i w USA, a kolejny powstaje właśnie w Czechach).

Spełnienie naszych postulatów pomoże zmniejszyć liczbę powikłań poszczepiennych, poprawić ich diagnozowanie i leczenie oraz ustalić pełen bilans korzyści i strat programu szczepień prowadzonego w Polsce, a tym samym zadbać o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych pacjentów, którzy mają prawo podjąć suwerenną i świadomą decyzję czy, czym, kiedy i jak będzie szczepione ich dziecko i członkowie rodziny. Teraz jest przymus, brak informacji o powikłaniach i brak odpowiedzialności za nie, a osoby, które powinny bronić praw pacjentów, częstokroć okazują się lobbystami firm farmaceutycznych. 
Petycję można podpisać tutaj. http://zmienmy.to/petycja/wiecej-przymusowych-szczepien-skoro-jest-ryzyko-musi-byc-wybor/