Wyszukiwanie

Szukaj...

Przekaż darowiznę

Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich i darowizn. Przekaż darowiznę na cele statutowe.

Odwiedź Szymonka i Dawidka

NIE MILCZ - Napisz skargę w sprawie powikłań poszczepiennych u twojego dziecka

Prokuratura Rejonowa Warszawa - śródmieście Północ 7 marca 2014 r. w odpowiedzi na przesłaną skargę o następującej treści http://petycje.pl/9970 zawiadomiła Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP o wszczęciu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków , w toku czynności związanych z nadzorem nad funkcjonowaniem systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych w Polsce, czym działano na szkodę interesu publicznego., tj. czyn o Art. 231 par. 1 KK.
 
Jeśli Twoje dziecko miało powikłania po szczepieniu, które zostały zignorowane przez lekarzy nie milcz, tylko doprowadź do zmian dla dobra twojego i wszystkich dzieci. PRZERWIJMY MILCZENIE!
 
1. Podpisz trzy petycje 
 
2. Wyślij skargę o powikłaniach poszczepiennych do: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Oraz do wiadomości senatorów: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Do wiadomości STOP NOP: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
PRZYKŁADOWA TREŚĆ SKARGI:
 
(imię, nazwisko i adres nadawcy) .....................................
 
Ministerstwo Zdrowia, 
ul. Miodowa 15 
00-952 Warszawa 
 
Prokuratura Generalna
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa
 
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa
 
Główny Inspektorat Sanitarny
ul. Targowa 65
03-729 Warszawa
 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
 
Iwona Paradowska-Stankiewicz
Konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
 
Skarga dotycząca ignorowania powikłań poszczepiennych i niedziałającego systemu NOP
 
Do: 
Ministra Zdrowia, Prokuratora Generalnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i innych instytucji i osób odpowiedzialnych za system szczepień w Polsce 
 
Do wiadomości senatorów: Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa, Jana Marii Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Wojciecha Skurkiewicza, Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka, Henryka Górskiego i Beaty Gosiewskiej.
 
Szanowni Państwo, 
 
W nawiązaniu do Oświadczenia złożonego przez senatorów na 30. posiedzeniu Senatu w dniu 4 kwietnia 2013 r. skierowanego do Ministra Zdrowia, Prokuratora Generalnego oraz Prezesa Najwyższej Izby Kontroli dostępne na stronie http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/stenogram/oswiadczenia/wojciechowski/3002.pdf , jako rodzice dziecka poszkodowanego przez szczepienia, chcemy poinformować opinię publiczną oraz instytucje państwowe o skali problemu nieprawidłowego funkcjonowania systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (w skrócie NOP) w Polsce. 
 
Opis problemów zdrowotnych jakie wystąpiły u mojego dziecka po podaniu mu szczepionki:
…………………………………………………............................................................................................................................................
 
(podać nazwę szczepionki, datę podania tej szczepionki dziecku, rodzaj problemów zdrowotnych oraz przybliżony czas wystąpienia objawów w odniesieniu do dnia zaszczepienia – ile godzin/dni od szczepienia) 
 
Prosimy o informacje, jakie kroki prawne powinniśmy podjąć żeby problemy dziecka zostały zarejestrowane jako tzw. niepożądany odczyn poszczepienny i działania niepożądane szczepionki, aby osoba odpowiedzialna za nieprawidłową diagnozę i leczenie naszego dziecka poniosła konsekwencje prawne, oraz w jaki sposób ubiegać się skutecznie o odszkodowanie od osób i instytucji odpowiedzialnych za problemy zdrowotne, które wystąpiły u mojego dziecka w wyniku szczepienia. Oczekujemy również przekazania drogą urzędową skargi pozostałym instytucjom odpowiedzialnym za system szczepień w Polsce, oraz skutecznych działań, które pomogą wyjaśnić poruszone przez nas kwestie. 
 
Jednocześnie informuję, że personel medyczny nigdy nie udzielił mi przed ani po szczepieniu dziecka, żadnych informacji dotyczących ryzyka szczepień i możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych innych niż opuchlizna czy gorączka, czym złamano nasze prawa konstytucyjne i prawa pacjenta ponieważ nie wyraziliśmy świadomej zgody na zabieg.
 
W związku z powyższym żądamy również wraz z osobami, które podpisały petycję na stronie http://petycje.pl/9970
 
1. Opracowania nowego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), włącznie z opracowaniem procedur gwarantujących opiekunom prawnym i dorosłym pacjentom pełny udział w tym procesie.
2. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia NOP i powikłań poszczepiennych.
3. Utworzenia listy biegłych ekspertów – niezależnych od koncernów farmaceutycznych, w tym producentów szczepionek – na potrzeby wydawania opinii niezbędnych w toku spraw sądowych dotyczących powikłań poszczepiennych (z obowiązkiem złożenia oświadczenia o konflikcie interesów). 
 
Popieram również postulat zniesienia przymusu szczepień wzorem kilkunastu europejskich państw. 
 
Proszę o nie ujawnianie moich danych osobowych innym osobom, które biorą udział w pisaniu skarg. 
 
Proszę o dołączenie mojego pisma do akt sprawy o sygnaturze 4 Ds 458/14 prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Warszawa - Śródmieście Północ. 
 
Z poważaniem
…………………………………………………
***********************************************
Koniecznie zgłoś też działanie niepożądane szczepionki do urzędu żeby chronić dzieci! http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych
 
UWAGA!!!
Zadbaj też o zabezpieczenie dokumentacji medycznej, która może zostać sfałszowana lub nawet zaginąć. Bezzwłocznie zrób zdjęcia dokumentów, a następnie poproś pisemnie o kopie dokumentów we wszystkich placówkach w których było leczone dziecko. Tutaj wzór wniosku: https://www.facebook.com/notes/ogólnopolskie-stowarzyszenie-wiedzy-o-szczepieniach-stop-nop/wniosek-o-wydanie-dokumentacji-medycznej/626772037350228
 
Warto też złożyć skargę dotyczącą braku wywiązania się przez lekarza z obowiązku zgłoszenia NOP w sanepidzie w swoim miejscu zamieszkania: https://www.facebook.com/events/175624659245429/