Wyszukiwanie

Szukaj...

Przekaż darowiznę

Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich i darowizn. Przekaż darowiznę na cele statutowe.

Odwiedź Szymonka i Dawidka

Amerykański sąd wypłaca 6 mln USD ofiarom Gardasilu

Komentuj | Podziel się na twitterTweet | Podziel się na emailShare | |

 | More Sharing ServicesMore |

 

There are 26 deaths and many serious side effects from the Gardasil vaccine.  Zdjęcie: Dr Peter Lind

 

Środa, 10 kwietnia 2013 r. - Alternatywa dla zdrowia z dr Lind, Peter Lind

 Peter Lind

 http://media.washtimes.com/media/community/img/staff/2012/peter-lind_s95x120.jpg?7a9735ce8c3f33f70795ea07f6403535166139a2

 Zadaj mi pytanie

 WASZYNGTON, 10 kwietnia 2013 r. Gardasil (w Polsce Silgard - przypis tłumacza), szczepionka przeciwko HPV (wirus brodawczaka ludzkiego, ang. human papillomavirus), może nie być tak bezpieczna, jak przedstawiają jej zwolennicy.

 Organizacja Judicial Watch oznajmiła, że otrzymała z Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej dokumenty poświadczające, że narodowy Program Odszkodowań za Powikłania Poszczepienne (ang. Vaccine Injury Compensation Program) przyznał  5 877 710 USD odszkodowań 49 ofiarom wysoce kontrowersyjnych szczepień przeciwko HPV. Dotychczas w ramach Programu Odszkodowań za Powikłania Poszczepienne złożono 200 wniosków o odszkodowanie, z których rozpatrzono zaledwie połowę.

 „Te nowe informacje rządowe pokazują, że poważne obawy o bezpieczeństwo stosowania Gardasilu były uzasadnione. Urzędnicy odpowiedzialni za zdrowie publiczne powinni zaprzestać wciskania Gardasilu dzieciom”, powiedział prezes Judicial Watch, Tom Fitton.

 Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (ang. Centers for Disease Control and Prevention, w skrócie CDC) zaleca podawanie szczepionki Gardasil wyprodukowanej przez Merck Pharmaceuticals wszystkim dziewczętom i kobietom pomiędzy 9 a 26 rokiem życia w celu ochrony przed wirusem HPV. Co więcej, według CDC Gardasil jest zarejestrowany, bezpieczny i skuteczny u tej grupy docelowej. 

 Wygląda na to, że powyższe twierdzenia stoją w sprzeczności z deklaracjami bezpieczeństwa wydanymi przez Agencję ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, w skrócie FDA). Raporty o skutkach ubocznych zawierają opisy kolejnych 26 śmierci pomiędzy 1 września 2010 r. a 15 września 2011 r., a ponadto przypadki napadów padaczkowych, paraliżu, ślepoty, zapalenia trzustki, zaburzeń mowy, utraty pamięci krótkotrwałej i zespołu Guillaina-Barrégo. Raporty pochodzą z Systemu Zgłaszania Skutków Ubocznych Szczepionek (ang. Vaccine Adverse Event Reporting System, w skrócie VAERS), narzędzia monitorowania bezpieczeństwa szczepień przez FDA.

 26 śmierci młodych, wcześniej zdrowych dziewcząt, po szczepieniu Gardasilem, odnotowano w ciągu zaledwie roku.

 W odpowiedzi na poruszenie raportami o zgonach osób zaszczepionych Gardasilem CDC przekonuje, że  „nie pojawił się niestandardowy wzorzec zgonów wskazujący na to, że były one spowodowane przez szczepionkę”. 

 Choć nie jest dokładnie jasne, co powoduje tyle skutków ubocznych, faktem jest, że Gardasil zawiera genetycznie modyfikowane wirusopodobne cząsteczki białka oraz aluminium, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie układu immunologicznego.

 Co więcej, zgodnie z charakterystyką produktu dostarczaną w opakowaniu przez producenta „Gardasil [...] nie został sprawdzony pod kątem kancerogenności ani wpływu na płodność.” (2007)

 W rzeczy samej, przed wypuszczeniem szczepionki Gardasil na rynek, w przyspieszonym trybie rejestracji, Merck badał ją na mniej niż 1200 dziewczętach w wieku poniżej 16 lat. Po dziś dzień badacze Merck oraz państwowi urzędnicy ds. zdrowia przypisują większość poważnych skutków ubocznych, w tym śmierci, które wystąpiły w okresach testów klinicznych przed rejestracją oraz kontroli po wprowadzeniu na rynek „przypadkowi”.

 Neurolog Ian Sutton zgłaszał neurologiczne efekty uboczne Gardasilu. Zgłosił pięć przypadków symptomów objawów takich, jak w stwardnieniu rozsianym, które wystąpiły po otrzymaniu przez kobiety Gardasilu, zauważając:

 „Zgłaszamy pięć pacjentek o objawach zespołu mielinozy atypowej lub wieloogniskowej (ang. multifocal or atypical demyelinating syndrome), które wystąpiły w okresie do 21 dni od szczepienia czterowalentną szczepionką przeciwko HPV, Gardasilem. Chociaż populacja docelowa do tych szczepień, czyli młode kobiety, jest w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na stwardnienie rozsiane, zbieżność czasowa procesów demielinizacji w tych przypadkach może być tłumaczona silnym działaniem wirusopodobnych cząsteczek w szczepieniu przeciwko HPV, stymulującym układ immunologiczny.”

 Od samego początku gorąco dyskutowano stosowanie szczepionek przeciwko HPV w związku z chorobami przenoszonymi drogą płciową.  Według autorów artykułu „Human papillomavirus (HPV) vaccine policy and evidence-basedmedicine: Are they at odds?” opublikowanego w czasopiśmie Annals of Medicine (Lucija Tomljenovic, Christopher A. Shaw, 2011, pp.1-12): „Aktualnie brak istotnych danych wskazujących na to, że Gardasil czy też Cervarix (preparat produkowany przez firmę GlaxoSmithKline) może zapobiec jakiemukolwiek rodzajowi raka szyjki macicy, ponieważ okres badań klinicznych był zbyt krótki, by oszacować długotrwałe korzyści szczepienia przeciwko HPV.”

 Istnieje ponad 100 rodzajów wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Około 40 z nich jest przenoszonych drogą płciową, a z tych 15 jest najczęściej łączonych z rakami szyjki macicy oraz brodawkami narządów płciowych u kobiet i mężczyzn.

 Szczepionki przeciwko HPV podawano milionom osób nielegalnie, bez poinformowanej zgody, jako że rzadko ujawniano istniejące ryzyko skutków ubocznych.

 Powstają pytania nie tylko o bezpieczeństwo stosowania, ale też o zapotrzebowanie na te preparaty. U ponad 90% kobiet z infekcją HPV organizm pozbywa się jej w sposób naturalny w ciągu dwóch lat, w ciągu których komórki szyjki macicy powracają do normalnego stanu.

 Tymczasem firma Merck czerpie ogromne zyski ze sprzedaży szczepionek. Według analityków Wall Street w przyszłym roku oczekuje się sprzedaży o wartości 1 mld dolarów, a w ciągu 5 lat nawet 4 mld.

 

Dr Peter Lind jest chiropraktykiem zajmującym się zaburzeniami neurologicznymi i metabolicznymi w Salem, w Oregonie, w USA. Jest autorem 3 książek na temat zdrowia, 1 powieści i setek artykułów na temat zdrowia. Specjalizuje się w leczeniu fizycznego, żywieniowego i emocjonalnego stresu. Współpracuje jako lekarz z redakcją strony http://www.thealternativedaily.com/fructosetoxic.html

 Więcej wskazówek na temat zdrowia znajdą Państwo na stronie http://www.wellnessreport.net

 Więcej: http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/stress-and-health-dr-lind/2013/apr/10/us-court-pays-6-million-gardasil-victims/#ixzz2RBILfGdg

Zapraszamy na: @wtcommunities on Twitter

Gardasil/Silgard i Cervarix (przeciwko HPV)

W Polsce coraz powszechniej reklamowane są szczepienia przeciwko HPV (wybranym szczepom brodawczaka ludzkiego). Zarejestrowane w Polsce preparaty to 2-walentna Cervarix oraz 4-walentna Silgard w wielu krajach występująca pod nazwą Gardasil. Preparaty te nie są refundowane przez państwo, ale aktualnie trwają szeroko zakrojone działania promocyjne połączone z nakłanianiem władz lokalnych do finansowania tych (kosztownych) szczepień z lokalnych podatków. Obie szczepionki znajdują się na rynku stosunkowo niedawno (kilka lat), a zostały zarejestrowane w błyskawicznym tempie i niewiele wiadomo o ich długotrwałej efektywności; tymczasem pojawia się coraz więcej zgłoszeń poważnych powikłań poszczepiennych. W obliczu tych informacji zastanawia, z jaką łatwością rodzice godzą się na zaszczepienie swoich córek, szczególnie biorąc pod uwagę, że wiele z tych dziewczynek nie będzie narażone na zakażenie jeszcze przez długi czas. Czy nie rozsądniej byłoby wykorzystać go i zaczekać chociażby te kilka lat, obserwując doniesienia z obserwacji populacyjnych?

Wiele informacji na temat tych preparatów nie jest dostępnych w Polsce, będziemy starali się je tłumaczyć. Poniżej przedstawiamy strony anglojęzyczne, na których zapoznać się można z informacjami o zgonach poszczepiennych i innych poważnych powikłaniach po szczepieniu Gardasilem/Silgardem oraz Cervarixem. Na dole strony odnośniki do materiałów w języku polskim.

http://truthaboutgardasil.org/ - The Truth about Gardasil (pol. Prawda o Gardasilu/Silgardzie), strona prezentująca informacje na temat szczepionek Gardasil/Silgard i Cervarix.

Global Parental Concerns Regarding Safety and Efficacy of Gardasil and Cervarix - obszernie udokumentowany film-prezentacja o ryzyku związanym ze szczepionkami przeciwko HPV.

Omówienie filmu firmy GSK promującego Cervarix pośród ginekologów brytyjskich

http://www.gardasilandunexplaineddeaths.com/ - strona założona przez rodziców Christiny Richelle Tarsell, która zmarła z powodu szczepionki Gardasil, przeciwko HPV. Strona zawiera informacje na temat szczepionki oraz stanu badań na jej temat.

http://dutytoinform.blogspot.com/2011/06/gardasil-action-letters.html - informacje na temat akcji prowadzonej w celu wyjaśnienia, dlaczego nie spełniająca wymogów bezpieczeństwa szczepionka przeciwko HPV została wprowadzona na rynek.

http://www.hpvfacts.co.uk/ - strona informująca o szczepieniach przeciwko HPV, prowadzona przez brytyjskie stowarzyszenie ARNICA.

http://gracefilby.blogspot.com/p/truth-about-cervarix.html - Grace Filby o swoich dociekaniach nt. propagowania szczepień przeciwko HPV przez rząd brytyjski. Dodatkowe informacje: szczegóły nt. formularza zgody rodziców na szczepienie przeciwko HPV, uaktualnienie tych danych, z 2010 r., o aluminium i krzemie w kontekście powikłań po szczepieniu przeciwko HPV.

Cervarix - informacje o produkcie (Agencja ds. Żywności i Leków FDA, ang. Food and Drug Administration, w skrócie FDA).

Toula Mantis o związku szczepień przeciwko HPV z zespołem chronicznego zmęczenia

Film poświęcony pamięci ofiar Gardasilu

Petycja o śledztwo w sprawie ryzyka związanego ze szczepieniem Gardasilem

Gardasil/Silgard - (Agencja ds. Żywności i Leków FDA, ang. Food and Drug Administration, w skrócie FDA).

Gardasil Vaccination: Evaluating the Risks versus Benefits - bilans zysków i strat dla szczepienia Gardasilem/Silgardem.

Gardasil Primer: Doctors and Vaccine Injured Families Speak Out! - lekarze i rodziny poszkodowanych mówią o Gardasilu/Silgardzie.

Materiały w języku polskim:

Fakty o raku szyjki macicy i szczepieniach przeciwko wirusom HP - przedstawiony materiał na temat związku między wirusami brodawczaka ludzkiego (HP) a rakiem szyjki macicy, skutków ubocznych i skuteczności Silgardu (inna nazwa Gardasil) ma na celu umożliwić zainteresowanym osobom podjęcie świadomej decyzji w kwestii szczepień przeciwko wirusom HP.

Amerykański sąd wypłaca 6 mln USD ofiarom Gardasilu - artykuł.